THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
KẾT QUẢ HỌC TẬP
Điểm học lại khoa Cầu đường [ 25/03 ]

Điểm học tập các lớp Khoa Cầu đường [ 25/03 ]

Tổng hợp danh sách SV nợ HP đến 8/8/2018 Khoa CĐ [ 28/08 ]

Điểm tổng kết học kỳ II (2017-2018) Khoa CĐ [ 28/08 ]

Điểm tổng kết Học kỳ 2 16-17 các lớp bậc cao đẳng [ 25/07 ]

Điểm tổng kết C16CD HK1(2016-2017) [ 08/02 ]

Điểm tổng kết HK1 (2016-2017) Lớp C15CD bậc cao đẳng [ 05/01 ]

Điểm tổng kết HK1 (2016-2017) Lớp C14CD [ 22/12 ]

Điểm thi môn Đường lối CM ĐCS VN C14CD [ 06/12 ]

Điểm tổng kết HK2 (15 - 16) của lớp C13CD [ 27/06 ]

 
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 390,296
Copyright by Khoa Cầu đường - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn