THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA CẦU ĐƯỜNG
Thông báo về việc tổ chức học lại HK1(2015-2016) [ 17/08 ]

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dành cho sinh viên cao đẳng các ngành khác liên thông lên Đại học ngành Cầu đường [ 14/08 ]

Thông báo danh sách thứ tự sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa C12CĐ [ 19/06 ]

Thông Báo danh sách phân nhóm Giáo viên phản biện đồ án Khóa C12CĐ [ 15/06 ]

Thông báo về việc tổ chức gặp mặt sinh viên trước khi về nghỉ hè [ 08/06 ]

Danh sách phân nhóm sinh viên và Giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp khóa C12CĐ và Khóa C11CĐ làm lại đồ án tốt nghiệp. [ 22/04 ]

Thông báo về việc công nhận Logo biểu trưng Khoa Cầu đường [ 10/04 ]

Danh sách phân nhóm sinh viên thực tập tốt nghiệp [ 20/03 ]

Thông báo về việc tổ chức cho các lớp Khóa C12CĐ đi tham quan công trình thực tế [ 30/01 ]

Kế hoạch chi tiết, danh sách lớp, thời khóa biểu về việc tổ chức học lại Học kỳ I (2014-2015) [ 22/10 ]

Thông báo về việc tổ chức giải bóng đá cúp "Kết nối sinh viên Cầu đường lần thứ 3 - năm 2014" [ 25/09 ]

Thông báo về việc tổ chức học lại Học kỳ I (2014-2015) [ 22/09 ]

Thông báo tổ chức cho sinh viên đi tham quan các công trình cầu thực tế [ 14/08 ]

 
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 387,914
Copyright by Khoa Cầu đường - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn