Chung kết Cuộc thi Thiết kế Mô hình Cầu đường lần thứ hai 2018
giới thiệu các mô hình cầu đường lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường lần thứ hai 2018
Hội thảo “Xây dựng nội dung Đồ án tốt nghiệp Đại học gắn với thực tế sản xuất ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông”
 
THÔNG BÁO

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
THÔNG BÁO KHOA CẦU ĐƯỜNG
Thời khóa biểu học cải thiện học kỳ I(2018-2019) [ 24/09 ]

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia các sự kiện của Khoa HK1(18-19) [ 13/09 ]

DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC ĐỘI THAM GIA VÀ GIẢNG VIÊN CỐ VẤN CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG LẦN THỨ HAI - NĂM 2018 [ 10/04 ]

THỂ LỆ CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG - LẦN THỨ HAI – NĂM 2018 [ 26/03 ]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG – LẦN THỨ HAI – NĂM 2018 [ 26/03 ]

ĐƠN ĐĂNG KÍ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG LẦN THỨ HAI 2018 [ 22/03 ]

Thông báo thời gian nộp ĐATN lớp D15CĐ-LT và Kế hoạch bảo vệ [ 10/01 ]

Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp đại học lớp D15CĐLT [ 02/01 ]

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ KHOA CẦU ĐƯỜNG [ 04/10 ]

Lịch trực Khoa Cầu đường từ tuần 29,30,31,32 [ 13/02 ]

Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa C13CD [ 21/06 ]

Kế hoạch chấm, bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa C13CD và danh sách giáo viên chấm phản biện [ 17/06 ]

Kết quả phiếu bình chọn cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường – lần thứ nhất – năm 2016 [ 07/04 ]

Thư mời tham quan và bình chọn cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường lần 1 năm 2016 [ 03/04 ]

Danh sách mã số bình chọn các đội tham gia cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường – Lần thứ nhất – Năm 2016 [ 02/04 ]

Kế hoạch tổ chức nhận tác phẩm, trưng bày, chấm thi và công bố kết quả cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường lần thứ nhất năm 2016 [ 23/03 ]

 
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 415,551
Copyright by Khoa Cầu đường - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn