KẾT QUẢ HỌC TẬP
Điểm học lại khoa Cầu đường [ 3/25/ ]

Điểm học tập các lớp Khoa Cầu đường [ 3/25/ ]

Tổng hợp danh sách SV nợ HP đến 8/8/2018 Khoa CĐ [ 8/28/ ]

Điểm tổng kết học kỳ II (2017-2018) Khoa CĐ [ 8/28/ ]

Điểm tổng kết Học kỳ 2 16-17 các lớp bậc cao đẳng [ 7/25/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Điểm tổng kết C16CD HK1(2016-2017) [ 2/8/2 ]

  2. Điểm tổng kết HK1 (2016-2017) Lớp C15CD bậc cao đẳng [ 1/5/2 ]

  3. Điểm tổng kết HK1 (2016-2017) Lớp C14CD [ 12/22 ]

  4. Điểm thi môn Đường lối CM ĐCS VN C14CD [12/6/]

  5. Điểm tổng kết HK2 (15 - 16) của lớp C13CD [6/27/]

  6. Điểm tổng kết HK2 (15 - 16) của lớp C14CD [6/27/]

  7. Điểm thi môn đồ án nền móng và mố trụ cầu C14CD HK2(2015-2016) [6/10/]
THÔNG BÁO
 
GIẢI BÓNG ĐÁ KẾT NỐI NGÀNH CẦU ĐƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

KHOA CẦU ĐƯỜNG HÂN HOAN CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA D23 (KHOA CẦU ĐƯỜNG) VÀ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỚI DOANH NGHIỆP

Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn