KẾT QUẢ HỌC TẬP
Điểm học lại khoa Cầu đường [ 3/25/ ]

Điểm học tập các lớp Khoa Cầu đường [ 3/25/ ]

Tổng hợp danh sách SV nợ HP đến 8/8/2018 Khoa CĐ [ 8/28/ ]

Điểm tổng kết học kỳ II (2017-2018) Khoa CĐ [ 8/28/ ]

Điểm tổng kết Học kỳ 2 16-17 các lớp bậc cao đẳng [ 7/25/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Điểm tổng kết C16CD HK1(2016-2017) [ 2/8/2 ]

  2. Điểm tổng kết HK1 (2016-2017) Lớp C15CD bậc cao đẳng [ 1/5/2 ]

  3. Điểm tổng kết HK1 (2016-2017) Lớp C14CD [ 12/22 ]

  4. Điểm thi môn Đường lối CM ĐCS VN C14CD [12/6/]

  5. Điểm tổng kết HK2 (15 - 16) của lớp C13CD [6/27/]

  6. Điểm tổng kết HK2 (15 - 16) của lớp C14CD [6/27/]

  7. Điểm thi môn đồ án nền móng và mố trụ cầu C14CD HK2(2015-2016) [6/10/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn