THÔNG BÁO KHOA CẦU ĐƯỜNG
Thông báo triệu tập sinh viên tham gia các sự kiện của Khoa HK1(18-19) [ 9/13/ ]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG – LẦN THỨ HAI – NĂM 2018 [ 3/26/ ]

ĐƠN ĐĂNG KÍ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG LẦN THỨ HAI 2018 [ 3/22/ ]

Thông báo thời gian nộp ĐATN lớp D15CĐ-LT và Kế hoạch bảo vệ [ 1/10/ ]

Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp đại học lớp D15CĐLT [ 1/2/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Lịch trực Khoa Cầu đường từ tuần 29,30,31,32 [ 2/13/ ]

  2. Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa C13CD [ 6/21/ ]

  3. Kế hoạch chấm, bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa C13CD và danh sách giáo viên chấm phản biện [ 6/17/ ]

  4. Kết quả phiếu bình chọn cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường – lần thứ nhất – năm 2016 [4/7/2]

  5. Thư mời tham quan và bình chọn cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường lần 1 năm 2016 [4/3/2]

  6. Danh sách mã số bình chọn các đội tham gia cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường – Lần thứ nhất – Năm 2016 [4/2/2]

  7. Kế hoạch tổ chức nhận tác phẩm, trưng bày, chấm thi và công bố kết quả cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường lần thứ nhất năm 2016 [3/23/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 6
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn