THÔNG BÁO KHOA CẦU ĐƯỜNG
Thời khóa biểu học cải thiện học kỳ I(2018-2019) [ 9/24/ ]

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia các sự kiện của Khoa HK1(18-19) [ 9/13/ ]

DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC ĐỘI THAM GIA VÀ GIẢNG VIÊN CỐ VẤN CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG LẦN THỨ HAI - NĂM 2018 [ 4/10/ ]

THỂ LỆ CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG - LẦN THỨ HAI – NĂM 2018 [ 3/26/ ]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG – LẦN THỨ HAI – NĂM 2018 [ 3/26/ ]

Các bài đã đăng:

  1. ĐƠN ĐĂNG KÍ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG LẦN THỨ HAI 2018 [ 3/22/ ]

  2. Thông báo thời gian nộp ĐATN lớp D15CĐ-LT và Kế hoạch bảo vệ [ 1/10/ ]

  3. Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp đại học lớp D15CĐLT [ 1/2/2 ]

  4. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ KHOA CẦU ĐƯỜNG [10/4/]

  5. Lịch trực Khoa Cầu đường từ tuần 29,30,31,32 [2/13/]

  6. Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa C13CD [6/21/]

  7. Kế hoạch chấm, bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa C13CD và danh sách giáo viên chấm phản biện [6/17/]
THÔNG BÁO
 
GIẢI BÓNG ĐÁ KẾT NỐI NGÀNH CẦU ĐƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

KHOA CẦU ĐƯỜNG HÂN HOAN CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA D23 (KHOA CẦU ĐƯỜNG) VÀ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỚI DOANH NGHIỆP

Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn