THÔNG BÁO KHOA CẦU ĐƯỜNG
Thời khóa biểu học cải thiện học kỳ I(2018-2019) [ 9/24/ ]

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia các sự kiện của Khoa HK1(18-19) [ 9/13/ ]

DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC ĐỘI THAM GIA VÀ GIẢNG VIÊN CỐ VẤN CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG LẦN THỨ HAI - NĂM 2018 [ 4/10/ ]

THỂ LỆ CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG - LẦN THỨ HAI – NĂM 2018 [ 3/26/ ]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG – LẦN THỨ HAI – NĂM 2018 [ 3/26/ ]

Các bài đã đăng:

  1. ĐƠN ĐĂNG KÍ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG LẦN THỨ HAI 2018 [ 3/22/ ]

  2. Thông báo thời gian nộp ĐATN lớp D15CĐ-LT và Kế hoạch bảo vệ [ 1/10/ ]

  3. Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp đại học lớp D15CĐLT [ 1/2/2 ]

  4. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ KHOA CẦU ĐƯỜNG [10/4/]

  5. Lịch trực Khoa Cầu đường từ tuần 29,30,31,32 [2/13/]

  6. Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa C13CD [6/21/]

  7. Kế hoạch chấm, bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa C13CD và danh sách giáo viên chấm phản biện [6/17/]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn