THÔNG BÁO
 
GIẢI BÓNG ĐÁ KẾT NỐI NGÀNH CẦU ĐƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

KHOA CẦU ĐƯỜNG HÂN HOAN CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA D23 (KHOA CẦU ĐƯỜNG) VÀ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỚI DOANH NGHIỆP

Đọc thêm
WEBLINK
 
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
SINH VIÊN KHOA CẦU ĐƯỜNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - NĂM HỌC 2022-2023 [8/14/]

       Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước; tạo điều kiện để sinh viên ra tiếp cận và biết vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học; tạo động lực cho sinh viên củng cố, tổng hợp và nâng cao kiến thức đã học, đi sâu tìm hiểu, vận dụng kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết một số vấn đề khoa học gắn với thực tiễn, sinh viên khoa Cầu đường thực hiện nhiều đề tài Nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thiết thực trong năm học 2022-2023. Ngày 07/08/2023, khoa Cầu đường đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Các nhóm nghiên cứu đã báo cáo nội dung các nghiên cứu khoa học thành công, tốt đẹp.

   Đề tài số 28: “Nghiên cứu tự động hóa thiết kế nút giao thông cùng mức và tính toán khối lượng nút giao bằng phần mềm ADS CIVIL”

Hình 1: Mô hình 3D nút giao đồng mức có vạch sơn bằng phần mềm ADS Civil

     Đề tài nghiên cứu ứng dụng phần mềm ADS Civil vào các công việc cụ thể như: tạo và quản lý thư viện mặt cắt, tạo và quản lý nút giao, khai báo các thông số đầu vào nút giao, xây dựng bề mặt hiện trạng, xây dựng mô hình nút giao, thiết kế đảo giao thông, xuất khối lượng đào đắp nền đường, khối lượng mặt đường trong phạm vi nút giao, xuất mô hình 3D nút giao. Qua nghiên cứu có thể ứng dụng vào thực tế tính toán và bóc tách khối lượng nút giao cùng mức ở doanh nghiệp, đề tài cũng đồng thời tạo ra tài liệu tham khảo cho các thế hệ sinh viên của khoa Cầu đường sau này.

Đề tài số 29: “Nghiên cứu ứng dụng bộ phần mềm ADS Civil trong thiết kế đường và san nền trong thiết kế hạ tầng khu dân cư”

Hình 2: Thiết kế trắc dọc bằng phần mềm ADS Civil

     Hình 3: Thiết lập lưới tam giác để tính toán san nền bằng phần mềm ADS Civil

     Nhóm nghiên cứu đã ứng dụng phần mềm ADS Civil để hỗ trợ thiết kế đường đô thị, san nền đường đô thị và mô hình hóa 3D tuyến đường. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra tài liệu tham khảo nhằm nâng cao trình độ tin học trong lĩnh vực chuyên môn xây dựng cầu đường, đồng thời hỗ trợ nâng cao kỹ năng làm việc, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng sau khi ra trường. Đề tài thể hiện các bước thực hiện một cách mạch lạc, rõ ràng và dễ hiểu với nhiều hình ảnh minh họa.

Đề tài số 30: “Tính toán cầu dầm BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng (cầu Dinh Ông – tỉnh Phú Yên) sử dụng phần mềm Midas Civil”

Hình 4: Mô hình hóa kết cấu cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng (cầu Dinh Ông – tỉnh Phú Yên) khẩu độ 60m + 3x90m + 60m

      Đề tài đã thể hiện những cấu tạo của cầu dầm BTCT DƯL được thi công theo biện pháp đúc hẫng cân bằng, các bước cơ bản để mô hình kết cấu cầu bằng phần mềm Midas/Civil. Đề tài đã thể hiện các bước: khai báo vật liệu, khai báo mặt cắt, mô hình kết cấu, gắn tải trọng và tính toán nội lực kết cấu với các số liệu thực tế của cầu Dinh Ông – tỉnh Phú Yên. Đề tài đã xuất ra các kết quả để từ đó, người thiết kế có thể sử dụng để tính toán thiết kế cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường

Đề tài số 31: “Ứng dụng phần mềm Midas Civil phân tích nội lực cầu treo dây võng”

Hình 5: Mô hình hóa cầu treo dây võng khẩu độ 100m + 300m + 100m

     Đề tài đã thể hiện những cấu tạo của cầu treo dây võng, các bước cơ bản để mô hình kết cấu cầu bằng phần mềm Midas/Civil. Tương tự như đề tài số 30, đề tài đã thể hiện các bước: khai báo vật liệu, khai báo mặt cắt, mô hình kết cấu, gắn tải trọng và tính toán nội lực kết cấu với các số giả định. Đề tài đã xuất ra các kết quả để từ đó, người thiết kế có thể sử dụng để tính toán thiết kế cáp treo và dầm BTCT

Các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên đã báo cáo thành công các đề tài. Kết quả nghiên cứu được các hội đồng đánh giá cao về sự nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học gắn với kiến thức chuyên ngành, có tính ứng dụng cao, có thể áp dụng kết quả nghiên cứu vào việc học tập cho sinh viên ngành cầu đường. Tất cả các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đã được hội đồng nghiệm thu thông qua

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn