THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA CẦU ĐƯỜNG
KẾT QUẢ PHIẾU BÌNH CHỌN CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG – LẦN THỨ NHẤT – NĂM 2016 [4/7/2]
TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
KHOA CẦU ĐƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

KẾT QUẢ PHIẾU BÌNH CHỌN
 

 

CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG – LẦN THỨ NHẤT – NĂM 2016
 

 

Chủ đề: Vượt sông Ba ngoạn mục
 

 

Kết quả bình chọn qua Facebook:
 

 
STT
 
 
Mã mô hình
 
 
Tên đội trưởng
 
 
Ảnh 01
 
 
Ảnh 02
 
 
Vi phạm
 
 
Tổng
 
 
Kết quả
 
Biểu tượng trái tim
Biểu tượng trái tim
 
1.
 
MH06
Nguyễn Nữ Hoàng Anh
343
536
 
879
Chọn
 
2.
 
MH09
Lương Tấn An
483
313
 
796
Chọn
 
3.
 
MH16
Trần Thị Thanh Huyền
367
352
 
719
Chọn
 
4.
 
MH02
Trần Văn Định
285
436
-4
717
Chọn
 
5.
 
MH05
Trần Văn Nhựt
311
266
 
577
Chọn
 
6.
 
MH07
Đỗ văn Thành
249
135
 
384
 
 
7.
 
MH04
Phạm Văn Anh
224
123
 
347
 
 
8.
 
MH12
Lê Tấn Vũ
139
205
 
344
 
 
9.
 
MH01
Nguyễn Ngọc Huy
143
163
 
306
 
 
10.
 
MH13
Trịnh Công Chung
121
166
 
287
 
 
11.
 
MH03
Trần Quốc Đại
108
125
 
233
 
 
12.
 
MH14
Huỳnh Thanh Hiền
99
121
 
220
 
 
13.
 
MH17
Lê Hàn Phước Hoàng
99
104
 
203
 
 
14.
 
MH15
Nguyễn Tuấn Danh
44
41
 
85
 
 
15.
 
MH10
Tăng Ngọc Khải
41
35
 
76
 
 
16.
 
MH11
Lê Hoàng Hiệp
40
30
 
70
 
 
17.
 
MH08
Cao Thanh Đồng
38
26
 
64
 
 

Kết quả bình chọn phiếu trực tiếp:
 

 
STT
 
 
Mã mô hình
 
 
Tên đội trưởng
 
 
Phiếu bình chọn trực tiếp
 
 
Kết quả
 
 
1.
 
MH05
Trần Văn Nhựt
 
337
 
Chọn
 
2.
 
MH16
Trần Thị Thanh Huyền
 
318
 
Chọn
 
3.
 
MH01
Nguyễn Ngọc Huy
 
272
 
Chọn
 
4.
 
MH02
Trần Văn Định
 
257
 
Chọn
 
5.
 
MH12
Lê Tấn Vũ
 
253
 
Chọn
 
6.
 
MH06
Nguyễn Nữ Hoàng Anh
 
241
 
 
 
 
 
7.
 
MH13
Trịnh Công Chung
 
198
 
 
 
 
 
8.
 
MH03
Trần Quốc Đại
 
195
 
 
 
 
 
9.
 
MH14
Huỳnh Thanh Hiền
 
166
 
 
 
 
 
10.
 
MH04
Phạm Văn Anh
 
163
 
 
 
 
 
11.
 
MH09
Lương Tấn An
 
159
 
 
 
 
 
12.
 
MH07
Đỗ văn Thành
 
110
 
 
 
 
 
13.
 
MH17
Lê Hàn Phước Hoàng
 
96
 
 
 
 
 
14.
 
MH08
Cao Thanh Đồng
 
69
 
 
 
 
 
15.
 
MH15
Nguyễn Tuấn Danh
 
48
 
 
 
 
 
16.
 
MH10
Tăng Ngọc Khải
 
34
 
 
 
 
 
17.
 
MH11
Lê Hoàng Hiệp
 
27
 
 
 
 
          Sau khi xem xét kết quả bình chọn bằng cả 2 hình thức như trên thì Ban tổ chức cuộc thi thống nhất mở rộng cơ cấu giải thưởng và có 07 mô hình được lọt vào vòng chung kết như sau:
 
STT
 
 
Mã mô hình
 
 
Tên đội trưởng
 
 
Kết quả bình chọn
 
 
Kết quả
 
 
Biểu tượng trái tim
 
 
Phiếu trực tiếp
 
 
1.
 
MH05
Trần Văn Nhựt
 
5
 
 
1
 
 
Vào vòng chung kết
 
 
2.
 
MH16
Trần Thị Thanh Huyền
 
3
 
 
2
 
 
Vào vòng chung kết
 
 
3.
 
MH01
Nguyễn Ngọc Huy
 
 
 
 
3
 
 
Vào vòng chung kết
 
 
4.
 
MH02
Trần Văn Định
 
4
 
 
4
 
 
Vào vòng chung kết
 
 
5.
 
MH12
Lê Tấn Vũ
 
 
 
 
5
 
 
Vào vòng chung kết
 
 
6.
 
MH06
Nguyễn Nữ Hoàng Anh
 
1
 
 
 
 
 
Vào vòng chung kết
 
 
7.
 
MH09
Lương Tấn An
 
2
 
 
 
 
 
Vào vòng chung kết
 
-    Tất cả 17 mô hình sẽ tiếp tục giữ lại và trưng bày đến chiều ngày chung kết, chương trình chung kết sẽ bắt đầu lúc 14h00 ngày 09/04/2016.
-    Mời tất cả các thành viên của 17 đội thi đến tham dự chương trình chung kết để nhận giấy chứng nhận và nhận tài trợ kinh phí của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
-    Các đội lọt vào vòng chung kết gặp giáo viên cố vấn để được hướng dẫn thuyết trình.
-    Đúng 11h00 ngày 09/04/2016 tất cả 17 đội thi mô hình có mặt tại sảnh trưng bày để di chuyển và bố trí lại mô hình phục vụ cho chương trình chung kết.
N.T.Vũ
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 10
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn