THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA CẦU ĐƯỜNG
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THỰC HÀNH TRẮC ĐỊA – LỚP C13CĐ [3/2/2]
 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
KHOA CẦU ĐƯỜNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Tp. Tuy Hòa, ngày 24 tháng 2 năm 2016
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THỰC HÀNH TRẮC ĐỊA – LỚP C13CĐ
 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
Bồi dưỡng cho sinh viên những kiến thức thực tế của nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, thao tác trên máy kinh vĩ và máy thủy chuẩn áp dụng cho công tác phóng tuyến, định vị phục vụ thi công các công trình cầu đường.
2. Yêu cầu
Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi phổ biến kế hoạch tổ chức và hướng dẫn thực hành, ôn tập và chuẩn bị kiến thức lý thuyết trước khi thực hành, có thái độ nghiêm túc và cầu tiến trong quá trình học. Tuân thủ kế hoạch phân công hướng dẫn của Khoa và các quy định về quản lý sinh viên trong giờ thực hành.
Giảng viên được phân công hướng dẫn tham gia chuẩn bị hiện trường và vật tư thiết bị thực hành, tập huấn công tác tổ chức, hướng dẫn và quản lý sinh viên theo kế hoạch.
 
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
+         Sinh viên lớp C13CĐ.
+         Giảng viên khoa Cầu đường theo kế hoạch phân công chi tiết đính kèm.
 
III. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
1. Phần cầu
+         Định vị tim mố, trụ theo phương pháp đo trực tiếp;
+         Định vị tim mố, trụ theo phương pháp giao hội;
+         Xác định, đo đạc cơ tuyến;
+         Định vị phạm vi thi công hố móng.
2. Phần đường
+         Định vị, phóng tuyến, khôi phục tuyến trên thực địa;
+         Xác định các cọc chi tiết trên đường thẳng và đường cong;
+         Xác định cao độ phục vụ thi công;
+         Xác định phạm vi thi công nền đường.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
+         Kế hoạch thời gian:
-          Chuẩn bị hiện trường, tập huấn công tác tổ chức: 27/2/2016
-          Triển khai kế hoạch tổ chức đến sinh viên:  04/3/2016
-          Tổ chức hướng dẫn sinh viên tại sân thực hành: 05-06/3/2016
+         Phân nhóm sinh viên, phân công giảng viên và chuẩn bị thiết bị:
-          8 nhóm (6 sinh viên/nhóm);
-          12 giảng viên phụ trách hướng dẫn;
-          04 máy kinh vĩ điện tử;
-          04 máy kinh vĩ quang học;
-          04 máy thủy chuẩn; 08 mia;
-          04 hồ sơ tuyến đường 1 và 04 hồ sơ tuyến đường 2.
-          04 bản vẽ vị trí tim mố, trụ theo sơ đồ 1, 04 hồ sơ vị trí tim mố, trụ theo sơ đồ 2.
-          04 bản vẽ thiết kế móng 1, 04 bản vẽ thiết kế móng 2
+         Khoa Cầu đường phối hợp khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị kiểm tra và giao nhận thiết bị thực hành, phối hợp khoa Đào tạo nghề hỗ trợ vật dụng và thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình tập huấn và hướng dẫn sinh viên.
 
Đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên và đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt kế hoạch này.
Trân trọng cảm ơn!
 
KHOA CẦU ĐƯỜNG
 
 
CT. CÂU LẠC BỘ
P. Trưởng Khoa
(Đã ký)
 
 
Ths. Phạm Trung Nguyên
 
 
 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Ths. Đoàn Hữu Sâm
 

Download kế hoạch chi tiết.

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn