THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA CẦU ĐƯỜNG
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN KẾT THÚC CUỘC THI THIẾT KẾ MÔ HÌNH CẦU ĐƯỜNG - LẦN THỨ 1 – NĂM 2016 – CHỦ ĐỀ “VƯỢT SÔNG BA NGOẠN MỤC” [2/25/]
 
 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
KHOA CẦU ĐƯỜNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
THÔNG BÁO SỐ 2
 (Về việc điều chỉnh thời gian kết thúc cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường - 
Lần thứ 1 – năm 2016 – Chủ đề “Vượt sông Ba ngoạn mục”)
 
Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường, Ban tổ chức “Cuộc thi thiết kế mô hình cầu đường – Lần thứ nhất – năm 2016” xin thông báo đến các tập thể, cá nhân tham gia đã đăng ký tham gia dự thi một số nội dung sau:
 
1. Ban tổ chức điều chỉnh thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 03 năm 2016.
 
2. Các đội tham gia dự thi truy cập vào trang website của khoa Cầu đường: www.khoacauduong.muce.edu.vn để tải thuyết minh mẫu và thực hiện thuyết minh cho mô hình của đội mình theo mẫu thống nhất.
 
3. Sản phẩm nộp về khoa Cầu đường bao gồm:
-  Mô hình hoàn chỉnh;
-  Thuyết minh cho mô hình được in trên khổ giấy A4;
-  02 ảnh do đội tự chụp ở góc nhìn đẹp nhất gửi về địa chỉ e-mail nguyenthanhvu@muce.edu.vn.
 
Đề nghị các cá nhân và tập thể tham gia dự thi thực hiện tốt thông báo này.
 
Trân trọng cảm ơn!
 
                                                                                              Tuy Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2016
 
 
 
TM BAN TỔ CHỨC
P. Trưởng khoa
(Đã ký)
 
 
Phạm Trung Nguyên

 

 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn